Бюлетин

Ваня Караганева: Kато изпълнителен директор на ДКК се ръководя единствено от интереса на държавата

Снимка: Български фонд за жените

“От встъпването ми в длъжност като изпълнителен директор на “Държавна консолидационна компания” ЕАД на 29 октомври 2021 г. досега, във всичките си действия, се ръководя изцяло и единствено от интереса на държавата и добросъвестно изпълнявам задълженията си. Стремежът ми е да преустановя неправомерно разходване на средствата на дружеството и отказвам да се солидаризирам с порочните практики на предишното ръководство, което вероятно е и причината да бъда атакувана”.

Това пише в своя позиция, получена днес в БТА, Ваня Караганева, изпълнителен директор на ДКК. Позицията е по повод изнесената в медиите информация за извършените действия от Караганева в качеството й на изпълнителен директор на компанията.

Заседанието на Съвета на директорите (СД) на “Държавна консолидационна компания” /ДКК/ ЕАД, за което е съставен Протокол номер 989 от 29 ноември 2021 г., е проведено в състав трима от петима членове на Съвета на директорите.

Заседанието е проведено в нарушение на Търговския закон, Устава на Дружеството и Правилата за работа на Съвета на директорите, тъй като не е изготвена и връчена покана до всички, с която да бъдат уведомени за деня, часа, мястото и дневния ред за провеждане на заседанието, пише Караганева във връзка с решението на СД на ДКК да я освободи от длъжността изпълнителен директор, разпространено в медиите на 29 ноември вечерта.

Понастоящем вписването на промяната в Търговския регистър относно освобождаването ми като изпълнителен директор, инициирано от тези представители в Съвета на директорите, не е преминало като процедура в Агенцията по вписванията, посочва Караганева и допълва, че са дадени указания на вносителите да представят доказателства за редовно свикване на заседанието.

Още от Built.bg:  България е почетна страна в Международния панаир в Солун

За твърдението, че е взела еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК и назначаване на друг, Караганева отбелязва, че в продължение на години юридически услуги на ДКК са предоставяни от търговското дружество “КейсПро” ООД, вместо от адвокатско дружество, което тя отбелязва, че е в нарушение на Закона за адвокатурата и допълва, че на практика това възлагане е извършено въз основа на нищожно рамково споразумение.

“Извън това, във въпросното рамково споразумение е предвидено, че процесуално представителство се предоставя въз основа на отделни договори. Такива отделни договори по редица множество дела са сключени само с един адвокат – Александър Андонов Бояджиев, свързан с търговското дружество “КейсПро” ООД. Огромни суми са платени и по тези отделни договори.

От пет търговски дела две са изгубени и три са на първа инстанция. Всичко това създава у мен, в качеството ми на изпълнителен директор, основателно съмнение в добросъвестността на контрагентите по тези договори и предвид доверителните отношения между клиент и адвокат съм оттеглила
пълномощията му”, пише в позицията си Караганева.

Тя информира, че е предприела действия да упълномощи друг процесуален представител да извърши мониторинг на делата за начина на тяхното водене. “Съобразно наличната счетоводна документация и договорите свързани с нея установихме, че само за последните три години на адвокат Андонов и представляваното от него дружество “КейсПро” ООД са начислени и изплатени над 1 милион лева”, пише в позицията си Караганева.

Обвинена, че е подписала еднолично извънсъдебна спогодба с “Дунарит” АД, с материален интерес 50 милиона лева, Карганева казва, че извънсъдебна спогодба не е подписвана. “На финален етап е споразумение, което предстои да се подпише между ДКК и “Дунарит” АД, което следва да разреши окончателно спора между страните”, посочва Караганева.

Още от Built.bg:  Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценити с 0,25 на сто

Що се отнася до твърдението, че според Закона за публичните предприятия, директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари) и във връзка с това изискване е подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър, Караганева заявява, че има декларацията, подписана от нея, с вярно съдържание.

Към момента на избирането ми за изпълнителен директор на ДКК, не съм била в други трудови или служебни правоотношения, категорична е Караганева.

За твърдението, че еднолично е взела решение за смяна на обслужващата банка на ДКК, Караганева пише в позицията си, че обслужващата банка е била в техническа невъзможност да обезпечи системата за двоен подпис и начина на представителство, предвиден в Търговския регистър, което е наложило миграция към друга банка. “Прехвърлените средства са в рамките на размер, необходим за покриване на оперативни разходи на дружеството и в рамките на размера, гарантиран от Закона за гарантиране влоговете в банките. Основните средства на дружеството са в “Българска Банка за Развитие” ЕАД. По никакъв начин не съм поставила в риск финансовото
състояние на дружеството”, посочва Караганева.

Карагачева отговаря и на дали отказва да изплаща в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които Дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.), Караганева заявява, че всички текущи задължения на ДКК е погасявала своевременно и регулярно.

За твърдението, че еднолично е назначила временни членове на СД на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД (ВМЗ) без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК, Караганева посочва, че временните членове на Съвета на директорите на ВМЗ са назначени, след като са й делегирани права, на основание решение на СД на ДКК, съгласно Протокол номер 984 от 11 ноември 2021 г., което обстоятелство е отразено в Търговския регистър.

Още от Built.bg:  България и Румъния ще работят съвместно по проучването за изграждане на втори мост над река Дунав

За твърдението, че еднолично е разрешила ВМЗ да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице без необходимото проучване за целесъобразност, Караганева пише в позицията си, че в качеството си на изпълнителен директор, в съответствие с разпоредбата на чл. 65, ал. 3 от Търговския закон, правомерно е одобрила решение, взето от Съвета на директорите на ВМЗ за предоставяне на такива права.

“Изискала съм становище от дъщерното ни дружество “Кинтекс” ЕАД, с което те не възразяват да се предоставят изключителни права, посочва Караганева.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам