Бюлетин

Започна реконструкцията и модернизацията и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“

На площадката на Софийска градска пречиствателна станция за отпадни води (СГПСОВ) „Кубратово“ беше направена първа копка, с която стартираха дейностите по реконструкция, модернизация и доизграждане на съоръжението. Изпълнител е ДЗЗД „­СПСОВ-Кубратово“ с водещ партньор „ГБС-Пловдив“ АД  и с участието на „Главболгарстрой“ АД.

На събитието присъстваха зам.-кметовете на Столичната община по направление „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов и по „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов, Петър Костов, директор на Дирекция „Строителство“ в СО, Васил Тренев, изп. директор на „Софийска вода“ АД, инж. Димитър Карамитрев, председател на УС на „ГБС-Пловдив“ АД, и инж. Димитър Теллиев, изп. директор на „ГБС-Пловдив“ АД, както и Живко Ценов, главен проектант на обекта от фирма WEP. 

Планираните  дейности се реализират в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Той е на обща стойност 140 495 700 лв., от които 96 478 397 лв. са безвъзмездна финансова помощ от ЕС, а 44 017 303 лв. са собствен принос на СО. Реконструкцията на ­СГПСОВ „Кубратово“ възлиза на 56 969 732 лв.

Целта на проекта е да се подобри ефективността на пречистването на отпадните води, като се понижи крайното съдържание на амоняк в пречистената вода, да се намали еутрификацията, както и чрез внедряване на ново съоръжение за третиране на утайки да се намали тяхното количество. Заложените проектни индикатори са да се постигне отстраняване на амоняк до 80-90% и на общия азот до 75-85%. 

Инж. Димитър Теллиев, изп. директор на „ГБС-Пловдив“ АД обясни, че “договорът е сключен на инженеринг в края на миналата година”. 

Телиев уточни, че процесът на проектиране е протекъл  двуфазно – идеен и технически проект. Проектът включва изграждане на байпасна връзка GRP DN2000 от съществуващия Аериран пясъко – масло задържател до Биобасейни.

Още от Built.bg:  Промени в Плана за възстановяване и устойчивост на България бях приети от ЕК

“Тук, на тази площадка, ще се изградят по два броя биореактори и вторични утаители, които ще подпомогнат ефекта на пречистване, а именно Анамокс реактор, първото в България подобно съоръжение. Нека да си представим два биобасейна с кръгла форма, които са пълни с малки пластмасови носители. Върху тези носители се отглежда биофилмът, който спомага за свалянето на концентрацията на силно замърсените води и по този начин се подпомага пречистването”, допълни той и показа:

“Малко по-надолу ще се изгради изцяло нова сграда, в която ще бъдат разположени първите по рода си в България две линии THP реактори, които ще стерилизират утайката във вид на течност и, стабилизирайки я чрез пара, ще спомогнат за увеличаване производството на биогаз, а същият ще бъде оползотворен за производство на ел. енергия. Проектът предвижда доставката и монтажа и на спомагателно оборудване, необходимо за нормалната работа на двете технологии.

Това са центрофуги за обезводняване на утайката от ново поколение, както и парни котли и редица съпътстващи сгради и съоръжения. Имаме изравнителен резервоар с помпена станция за утайковите води и нова помпена станция за подготовка на техническа вода. Цялата техническа вода, необходима за процеса ще се рециклира от пречистената вода на изход СПСОВ. За целта пречистената вода ще се третира допълнително с барабанни микрофилтри, след което ще бъде дезинфекцирана през UV инсталация”, каза още инж. Димитър Теллиев.

Ангел Джоргов, заместник-кмет ,,Обществено строителство“ даде начало на проекта с думите: 

“Днес е един прекрасен ден, защото започва последният етап от изграждането и разширяването на канализационната система, ВиК системата на София. Започваме модернизация и разширение на ПСОВ Кубратово, пречиствателна станция, която неведнъж аз съм имал възможност да посетя”.

Още от Built.bg:  По време на КОП28 ОАЕ обявиха създаването на нов частен инвестиционен фонд за климатични действия

Според Ангел Джоргов  с тази инвестиция, която е над 50 млн. лева, по-голямата част от които европейско финансиране, “ние ще имаме възможност да модернизираме и подобрим работата на пречиствателната станция, да намалим нивата на азот и амоняк в пречистените води, които отиват в р.Искър и ще позволи пречиствателната станция да покрива най-високите екологични норми”.

Той уточни, че през последните няколко месеца са започнали, на места приключват или тече сериозно строителство в 7 столични района, в които пак по същия проект се изгражда ВиК инфраструктура – модерна, разделна канализация, която позволява водите, които имат нужда от пречистване, да идват  в Кубратово, а чистите да отиват в приемниците, т.е. в реките и по този начин да се опазват екосистемите и да се намалят разходите за пречистване на ПСОВ Кубратово. 

Димитър Карамитрев, председател на УС на „ГБС Пловдив“ благодари от името на дружеството изпълнител за гласуваното доверие.

“Събрали сме екип, който притежава достатъчно опит в изпълнението и проектирането на пречиствателни станции, с изключителен опит в сферата на пречистването на отпадъчни води в лицето на проектантския екип, ръководен от инж. Живко Ценов фирма „УЕП“, както и екипът, ангажиран с изпълнението на проекта, ръководен от инж. Димитър Теллиев. Това са хора, които в последните години ръководят едни от най-големите проекти в сферата на пречистването на отпадъчни води.

Основното предизвикателство на настоящия проект не е краткият срок за изпълнение и внедряването на технологията за термална хидролиза. СО разполага с екип от доказани професионалисти”, отбеляза Карамитрев.

Той подчерта, че “основното предизвикателство тук е с тази първа копка и след тази първа копка, ние да направим първата крачка към една по-чиста природа и към едно по-добро бъдеще за нашите деца“.

Още от Built.bg:  Борислав Михайлов подаде оставка

Дончо Барбалов, заместник-кмет Финанси и здравопазване на Столична община обясни, че най-трудното предстои – “екипът на г-н Джоргов да свърши работата, заедно със строителя и да може в края на годината да се поздравим с една модернизирана пречиствателна станция, която да затвърди водещата роля на СО и на водния цикъл на СО в района”. 

Васил Тренев, изпълнителен директор на ,,Софийска вода“ АД е убеден, че ПСОВ Кубратово, оперирана от Софийска вода, е еталон за енергийна ефективност в европейски мащам и не само в европейски мащаб, а в цялата веолия, от която е част Софийска вода.

“Тук произвеждаме електрическа енергия, която задоволява нуждите на цялата ПСОВ и позволява на цялата компания Софийска вода да бъде между 85 и 90% енергийно независима. С настоящото съоръжение, което предстои да бъде изградено по европейски проект, ще подобрим технологичната възможност на пречиствателната станция не само от екологична гледна точка, но от гледна точка на енергийна ефективност, тъй като чрез него ние ще имаме възможност за по-добро оползотворяване на биологичния отпадък, респективно по-добро пречистване. Както спомена г-н Джорбов, намаляване на азотната и фосфорна компонента в утайката. Така че с един куршум два заека – и екология, и енергийна независимост“, обясни изпълнителния директор на ,,Софийска вода“ АД по време напървата копка на съоръжението.

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

BUILT.BG С КАФЕТО СУТРИН

Започнете деня си с най-важното и интересното от света на строителството, икономиката и инвестициите. Всяка сутрин в 7 ч. Директно в имейла ви.

Още от Built.bg

Създателите

Коментари и анализи

Избрано за Вас

Инфраструктура

Архитектура

Градска среда и Урбанизъм

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Бохемски истории

Be Green

Войната в Украйна

Built.bg Podcast

Последвайте ни

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам