Бюлетин

АДФИ установи нарушения в обществената поръчка на Столична община за уличното осветление

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) завърши проверката на Столична община за възлагането и изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община, по обособени позиции”, съобщиха от финансовото министерство.

Направена е проверка на обществената поръчка по 4 обособени позиции, с обект на поръчката “строителство”, с вид “открита” процедура, с прогнозна стойност – 73 600 000 лв. без ДДС, и изпълнението на 4 договора (всеки със срок на действие 2 години и с възможност за удължаване с още 2 години) за периода от сключването им (19.03.2021 г.) до датата на откриване на инспекцията (08.02.2022 г.) Изпълнението на договорите не е приключило.

При проверката са установени 7 нарушения на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, сред които:
•    в стойността на договора за строителство (по всяка обособена позиция) са включени услуги, които не са необходими за изпълнение на строителството;
•    методиката за оценка на офертите не дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения от офертите и не осигурява достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател;
•    представените оферти на избрания изпълнител по обособени позиции № 2 и № 3 не съответстват в пълна степен на предварително обявените изисквания на възложителя, поради което същият е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата;
•    неспазване на срока за даване на разяснения;
•    неспазване на срока за изпращане на обявление за изменение на договор за публикуване в Регистъра на обществените поръчки;

За установените нарушения са съставени 16 акта за установяване на административни нарушения, от които два на възложителя – упълномощеното лице за нарушенията по ЗОП и по два на всеки участник в 7-членната комисия, допълват от Министерството на финансите.

close

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Още от Built.bg

Войната в Украйна

Избрано за Вас

Последвайте ни

Най-споделяното от Built.bg

Коментари и анализи

BUILT.BG DAILY

Започнете деня си с историите, които нашите редактори ще изберат за Вас.

Ние уважаваме Вашите лични данни и няма да ги споделим с никого. Може да се отпишете по всяко време.

Инфраструктура

Архитектура

Създателите

Градска среда и Урбанизъм

Бохемски истории

Be Green

Built.bg Podcast

Запиши се за електронния бюлетин на Built

Само качествено съдържание, без спам